Nồi hơi nước nóng làm mềm nước

Có một số phương pháp chính để làm mềm nước trong nồi hơi nước nóng:

1. Phương pháp trao đổi ion: Một loại nhựa trao đổi cation thường được sử dụng. Ví dụ, các ion natri có thể thay thế các ion canxi và magiê trong nước để đạt được sự làm mềm. Phương pháp này có ưu điểm là sản xuất nước ổn định, công nghệ tiên tiến và hiệu quả làm mềm tốt, bởi vì muối natri có độ hòa tan cao và tránh mở rộng quy mô khi nhiệt độ tăng.
Nồi hơi nước nóng làm mềm nước
2, Phương pháp tách màng: sử dụng màng thẩm thấu ngược, thông qua việc giữ lại màng, làm giảm hoàn toàn độ cứng của nước, ưu điểm là: hiệu quả làm mềm là rõ ràng, áp dụng nước sau khi xử lý.

3. Phương pháp vôi: thêm một lượng vôi nhất định vào nước có thể xử lý nước có độ cứng cao, nhưng hiệu quả làm mềm có những hạn chế nhất định và chỉ có thể thực hiện xử lý làm mềm sơ bộ.

4. Phương pháp đo sáng: Một chất ức chế quy mô có thể được thêm vào nước để ngăn ngừa co giãn, kết tủa và sau đó loại bỏ.

Nồi hơi nước nóng sử dụng các phương pháp này để xử lý nước khử khoáng. Tôi tin rằng sau khi đọc bài viết này, mọi người sẽ biết phương pháp cụ thể.